| כ"ט חשון תשפ"א 16.11.2020 | 20:30
שניות
דקות
שעות
ימים
מושב ראשון:
כשחז"ל מנהלים מחלוקת -
לימוד משותף: הרב פרופ' יהודה ברנדס ורוחמה גבל-רדמן


מושב שני:

יהודית ודמוקרטית בחברה מגוונת-
הרב יחיאל יהודה נויישטט
ד"ר אוקי מרושק-קלארמן
ד"ר רות קלדרון
הרב אריאל בראלי
ד"ר אסף מלאך


מושב שלישי:
מוסר, יהדות וחברה - בדרך להסכמה?
הרב יעקב מדן ופרופ' מרדכי קרמניצר
לכניסה לאירוע לחצו כאן